{{ $item.name }}

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, www.hanxgame.com üzerindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Hanxgame bir HANXGAME Oyun ve Bilişim Hizmetleri Teknolojileri LTD. STI. iştirakidir.

1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu HANXGAME Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle `Mesafeli Satış Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Hanxgame ve Site olarak adlandırılan tüzel kişi HANXGAME Oyun ve Bilişim Hizmetleri Teknolojileri LTD. STI. dir. HANXGAME Oyun ve Bilişim Hizmetleri Teknolojileri LTD. STI.  İstanbul ili Maltepe ilçesinde 34843 Posta kodlu İletişim Kısmında ikamet etmektedir. İletişim numarası ise +905324011098’dir. Hanxgame’den alışveriş yapan kullanıcılar ise Üye veya Site Üyesi olarak adlandırılacaklardır. Üyenin adres ve iletişim bilgileri profil kısımlarında yer almakta olup gizlilik politikamız gereği korunmaktadır. Bu bilgilerin gerçekliğini üye doğru olarak taahhüt etmiştir. HANXGAME ile Siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Siteye üye olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar Kullanıcı: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetler den, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Site: www.hanxgame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi HANXGAME Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak HANXGAME tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak HANXGAME tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site`nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve HANXGAME tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca , HANXGAME tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, HANXGAME tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde ve site kurallarında yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, HANXGAME `in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple HANXGAME ` den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların HANXGAME tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden HANXGAME ` in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilin de kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. HANXGAME, Kullanıcılar tarafından HANXGAME `e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, HANXGAME `in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) HANXGAME `in sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, HANXGAME ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilin de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HANXGAME ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HANXGAME, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) HANXGAME ‘in sunduğu bir diğer hizmet ise oyun içi hizmetleridir. Oyun içerisinde oyuncuların oyun oynayarak elde ettikleri oyun parası gibi ürünleri oyunculardan alabilmektedir. Aldığı bu oyun içi ürünleri yine talep eden diğer oyunculara satışını yapmaktadır. Fakat bu aşamada bazı oyun firmaları bu tip oyun içi ticari aktivitelere kuralları gereği izin vermeyebilirler. Bu sebepten dolayı oyunda kullandığınız karakteriniz geçici bir süre ile askıya alınabilir veya tamamen oyundan engellenebilir. Bu faaliyetler nedeniyle Hanxgame; kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Üye siparişini tamamlama esnasında yaşadığı ülkeye göre seçimini yapmaktadır. Bu seçimin amacı bulunduğu ülke itibari ile vergi usul ve kanunlarına göre Katma Değer Vergisine tabi olmasıdır. Yine seçtiği ülkeye göre KDV si eklenmekte ve Üye ödemesini tamamlamaktadır. Bu aşamadan sonra faturasını kendisine gelen bilgilendirme maili içerisinde bulabilir. Bu aşamada katma değer vergisinin hesaplanması ülke seçim beyanına göre işlemektedir. Kullanıcıların VPN vb. uygulamalar ile farklı ülkelerden bağlanarak doğruyu yansıtmayan beyan vererek olması gereken ilave katma değer vergisinden muaf kalmaları gibi durumlardan dolayı Üye yaşadığı ülkenin vergi denetmenlerine karşı direk olarak sorumludur. Üyelerin beyanları doğrultusunda katma değer vergileri sistem tarafından otomatik olarak son tutara eklenmektedir.

h) Rasgele oyun satışı sistemi

i) Hanxgame üzerinde yapılan rasgele oyun satışı sistemi kapsamında sistemde kasalar oluşturulmuştur. Bu kaşarın içerisindeki herhangi bir oyunu müşteriler sabit fiyat ile satın alabilmektedir. Oluşturulan kasalar 100 lü ürün katları şeklinde oluşmaktadır. Her kasanın içerisinde 100 benzer/farklı ürün bulunmaktadır. Bu ürünler satın alan alıcılara düzensiz , herhangi bir kurala bağlı olmayan rasgele biçimlerde ulaşmaktadır. Alıcıya ulaşacak olan ürünlerin piyasa fiyatları, alıcının  ödediği tutarın her şekilde üzerindedir. Alıcı henüz satın almadan önce tüm kasa kapsamındaki ürünleri ve piyasa fiyatlarını açık bir şekilde görmektedir.Hanxgame.com üzerinde satılan ürünler her ne kadar piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünler olsa da , rasgele oyun satışı sistemi üzerinde ürün fiyatları gösterimi piyasa fiyatları üzerinden kabul edilecektir. Piyasa fiyatları ise genel kabul görmüş platformlardaki fiyatlardır. Ürünün herhangi bir platformda geçici süreliğine indirimde olması, piyasa fiyatını etkilemeyecektir. İndirimsiz genel satış fiyatı, piyasa fiyatıdır.

ii) Rasgele alım sonrasında alıcıya ulaşan ürünü son bilgilendirme kapsamında alıcıya gösterilmektedir. Son bilgilendirme kapsamında alıcı ürünü onaylayıp teslim alabilmektedir. İkinci bir alternatifi ise rasgele olarak oluşan ürünü reddetme hakkının bulunduğudur. Reddetme hakkı kapsamında ödediği tutar baz alınmamaktadır. Rasgele oluşan ürünün site satış fiyatı baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır. İşlemin tamamlanma anında görülen site satış fiyatı üzerinden site işlem ücretleri ve ürünü tekrar iade alıp yine tekrar listeme ücretleri eksiltilerek kalan tutar alıcıya iade yapılacaktır. Bu iade işleminin oluşması için ürünün iade işlemlerinin tutarının ve ürünü tekrar iade alıp yine tekrar satışa çıkarma işlem ücretinin hesaplanması otomasyon ile yapılamayacağından dolayı manuel hesaplama gerektirmektedir. Müşteri memnuniyeti ve Hanxgame.com ’un dijital satış platformu olması dolayısı ile işlemlerin hızlı şekilde ilerleyip alıcıları bekletmeden işlemin sonuçlanması gerekmektedir. Bu kapsamda alıcının alması gereken ürünün site fiyatının yarısı tekrar iade edilecektir. Alıcının alacağı ürünü reddetmesi durumunda; alacağı ürünün site satış fiyatının yarısından, iade işlemlerinin masraflarının ve ürünü tekrar iade alıp yine tekrar satışa çıkarma işlem ücreti kapsamında feragat edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aynı şekilde alıcıya verilecek olan ürünün ödediği tutardan yüksek olabileceği durumu da söz konusu olduğundan; işlemin reddi kapsamında müşterinin ödediği tutardan daha yüksek bir iade tutarının oluşması durumunda Site alıcının iadesi kapsamında ödediği tutardan daha yüksek olan fiyatı iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

iii ) Site, rasgele ürün satışının şeffaf bir ortamda yapacağı için yine aynı rasgele ürün satış sayfalarında alıcıların elde ettiği ürünleri ve alıcıların kullanıcı adları ile birlikte listeleyecektir.

h) HANXGAME Tarafından Sağlanan Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışı Hizmetleri Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

ı) HANXGAME ‘in Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışı Yükümlülükleri Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışının tarafı olmayan HANXGAME, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcının alışveriş yapmasını sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

j) HANXGAME ‘in ve Alıcı/Satıcı ‘ların Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışı Yükümlülükleri Alıcı, ürün veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün veya hizmet bedelini HANXGAME tarafından yönetilen banka nezdindeki hesaba transfer eder ve ürün veya hizmet bedelinin hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir. Satıcı, ürün veya hizmeti, alıcı HANXGAME hesabına ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında seçtiği teslim süresine ve teslim şekline uygun olarak alıcıya oyun içerisinden gönderir ve gönderi bilgilerinin HANXGAME 'e girişini sağlar. Gönderilen ürün veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün veya hizmet bedelinin satıcının HANXGAME üyeliğine transferi için site üzerinden onay verir. Satıcı ürün veya hizmetin alıcıya teslimatını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün veya hizmet bedeli alıcıya iade edilir. Alıcı, satıcının ürünün teslimat bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri HANXGAME 'e girmesinden sonra 3 (üç ) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir. Alıcının ürün veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün veya hizmet bedeli satıcıya transfer edilecektir. HANXGAME, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün veya hizmet bedelini kendi hesaplarında bloke etme hakkına sahiptir. Satıcı, satışa sunduğu ürün veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, HANXGAME 'i temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla HANXGAME 'e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde HANXGAME , kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan HANXGAME 'in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar, HANXGAME ‘in Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışı hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar.

k) HANXGAME 'e girdiğinizde veya HANXGAME  Pazar Paneli ve Oyun içi İtem Satışı hizmetini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış bölümde ilanlarının verilmesi, 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması veya üyelikten men edildiğiniz halde HANXGAME hizmetlerinin kullanılması, 5. Ürün veya hizmetlerin teslim edilmemesi veya satın alınan ürün veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. HANXGAME 'in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam yada sürekli mesaj gönderimi veya ilan oluşturulması,

10 .HANXGAME 'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, HANXGAME altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

14. HANXGAME 'in (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, HANXGAME 'in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. m) Ürün veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürün veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak; a) ürün veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, b) ürün veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu veya sattığınızı veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, c) ürün veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

4. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda HANXGAME tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz.

5. İşbu sözleşme veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak HANXGAME tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, HANXGAME ‘ e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

7. Listelenen ürün veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Yasaklı ürün veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün veya hizmetler satışa sunulamaz.

8. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün veya hizmetlerle ilgili olarak, HANXGAME ‘e yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada HANXGAME ‘in sorumlu olmadığını ve HANXGAME ‘in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, HANXGAME ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. HANXGAME ‘in söz konusu ürün veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, HANXGAME tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

10. HANXGAME, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, HANXGAME’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. HANXGAME dilerse, bu bedelleri HANXGAME hesabınızda bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

11. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

12. HANXGAME ’in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 5.2. HANXGAME `ın Hak ve Yükümlülükleri a) HANXGAME, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. HANXGAME, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. b) HANXGAME, Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `linkler, Kullanıcılara sadece referans kolaylığı nedeniyle HANXGAME tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HANXGAME `in herhangi bir sorumluluğu yoktur. c) HANXGAME, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. d) HANXGAME, Sitede sağlanan Hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. e) Kullanıcılar ve HANXGAME hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde kullanıcılardan talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda HANXGAME  yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz kullanıcı hesaplarına işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda HANXGAME mesul değildir. Para iadesi ve nakite çevirme işlemleri ile ilgili detayları Site Kuralları bölümünden inceleyebilirsiniz. 7. Teslimat Süreleri Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız HANXGAME bakiyenize iade edilmektedir. 8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda HANXGAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir. b) Oyun Parası Siparişlerinizde Oluşabilecek Tüm Hatalardan HANXGAME Sorumlu değildir. c) Oyun Parası Siparişlerinizde bazı oyun firmalarının uyguladığı kurallar dolayısı karakterinizin geçici süreli veya tamamen kalıcı olarak engellenmesi gibi durumlardan ötürü HANXGAME dolaylı ve direk olarak sorumlu değildir. Bu oyunlardan World of Warcraft, Fifa Serisi, Knight Online veya Silkroad Online vb. oyunlar örnek gösterilebilir. Bu oyunların kurallarını ve sözleşmelerini bilmek tamamen oyuncusunun sorumluluğundadır. 9. Gizlilik Politikası HANXGAME, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. HANXGAME, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. Gizlilik politikasının devamı ile ilgili Site kuralları bölümünü okuyunuz lütfen. 10. Diğer Hükümler 10.1. Fikri Mülkiyet Hakları a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (HANXGAME `in telif haklarına tabi çalışmalar) HANXGAME `e ait olarak ve/veya HANXGAME tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, HANXGAME Hizmetlerini, HANXGAME bilgilerini ve HANXGAME `in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının HANXGAME `in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı HANXGAME `den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlüyükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b) HANXGAME `in, HANXGAME Hizmetleri, HANXGAME  bilgileri, HANXGAME telif haklarına tabi çalışmalar, HANXGAME  ticari markaları, HANXGAME ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır. 10.2. Sözleşme Değişiklikleri HANXGAME, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 10.3. Mücbir Sebepler Hukuken `mücbir sebep` sayılan tüm hallerde, HANXGAME, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HANXGAME için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HANXGAME `den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Lefkoşa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. HANXGAME, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, HANXGAME `in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, Aynı zamanda HANXGAME herhangi bir sebep belirmeksizin veya kendisine göre sebepleri ile sözleşmeyi (dolaylı veya direk) olarak tek taraflı fes edebilir ve kullanıcının üyeliğine süreli veya kalıcı olarak müdahale edebilir. Bu süreçte kullanıcının sitede sahip olduğu ödeme kaynaklı miktarlar iade edilir. Herhangi bir müdahale için HANXGAME sebebini gizli tutma hakkına sahiptir. 11. SÖZLEŞME EKLERİ EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI D HANXGAME olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. a) HANXGAME `a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, HANXGAME sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, HANXGAME dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde HANXGAME `a bildirebilirsiniz. HANXGAME `a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki HANXGAME `in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. HANXGAME gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Lefkoşa Mahkemeleri yetkilidir. HANXGAME Oyun ve Bilişim Hizmetleri Teknolojileri LTD. STI. İADE ŞARTLARI İade şartları ve iade türleri ile ilgili olarak Site Kuralları bölümünü okuyabilirsiniz. Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.